Home » Finansleksikon » K » Konsumgoder

Konsumgoder

Goder som ikke brukes/ forbrukes som produksjonsmidler, men for å tilfredstille privat eller offentlig behov. Konsumgoder deles i de som bare kan anvendes en gang og de som kan anvendes flere ganger. Det motsatte av investeringsgoder.