Home » Finansleksikon » K » Konkurransekursindeksen

Konkurransekursindeksen

Indeks som viser verdien av norske kroner målt mot et veid gjennomsnitt av valutaene til 25 av Norges viktigste handelspartnere. Stigende indeksverdi betyr svakere kronekurs.