Home » Finansleksikon » K » Konjukturpolitikk

Konjukturpolitikk

Offentlig tiltak for å regulere konjukturutviklingen. Svært forenklet går det ut på at det offentlige under nedgangsperioden sørger for å øke etterspørselen etter varer og tjenester ved å øke de offentlige utgifter og tilgangen på kreditt, eventuelt redusere skattene. I perioder med for rask etterspørselsøkning kan man sørge for motsatte tiltak.