Home » Finansleksikon » K » Konjukturindikator

Konjukturindikator

Tallserie over utvikling av statistiske størrelser som har innflytelse på konjukturene.