Home » Finansleksikon » K » Konferering

Konferering

Konferering er kontrollskjekken som foretas dagen etter at et dokument blir ført inn i grunnboken. Godkjennelsen blir foretatt av en person med konfereringsfullmakt. Først etter konferering er dokumentet å anse som tinglyst.