Home » Finansleksikon » K » Kollektiv pensjonsforsikring

Kollektiv pensjonsforsikring

Kollektiv livsforsikring der pensjonsbeløpene utbetales terminvis fra avtalt alder, betinget av at forsikrede lever.

En slik forsikring har vanligvis ektefelle-, barne- og uførepensjon knyttet til seg.