Home » Finansleksikon » K » Koassuranse

Koassuranse

Forsikringsform når flere forsikringsselskaper overtar en bestemt risiko sammen og de enkelte bare blir ansvarlig for en brøkdel av den totale forsikring.