Home » Finansleksikon » K »  

 

KLP’s historie

Klp's historie

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte.

KLP ble stiftet i 1949 av fellesstyret for Byforbundet og Herredsforbundet. Formålet med Kommunal Landspensjonskasse var å tilby tjenestepensjon til kommuneansatte.

KLP ble etablert som en “forvaltet” kasse inn under Norsk Kollektiv Pensjonskasse i 1949. Dette samarbeidet varte helt til 1974 da KLP fikk egen konsesjon som forsikringsselskap. Samme året ble Felles kommunal pensjonsordning opprettet. Tjenestepensjonsordningen ble dermed administrativt forenklet og mer likeverdig overfor medlemmene. Den skilte seg ut fra andre tjenestepensjonsordninger ved at den hadde gjennomsnittspremie dvs lik premie for kvinner og menn – og unge og eldre arbeidstakere.

Hjemmeside – klp.no