Home » Finansleksikon » K » Klassegrenser

Klassegrenser

Grensene for et intervall av verdier. Øvre grense er lik høyeste verdi, nedre grense er lik laveste verdi.