Home » Finansleksikon » K » Kjøpsrettobligasjon

Kjøpsrettobligasjon

Obligasjon som gir rett til kjøp av aksjer i selskapet til en på forhånd avtalt pris.

Se også CALL-rettighet.