Home » Finansleksikon » K » Kjøpekraftsparitetsteori

Kjøpekraftsparitetsteori

Teorien sier at et lands pengeenhet styrker seg så mye mot andre lands pengeenheter som inflasjonstakten er lavere enn i andre land. Se også kjøpekraftsparitet.