Home » Finansleksikon » K » Kjøpekraftsparitet (KKP)

Kjøpekraftsparitet (KKP)

Denne teorien rendyrker koblingen mellom prisutvikling i ulike land og valutakursbevegelser. Hvis et land har høyere prisstigning enn sine handelspartnere vil landet oppleve en svekkelse av sin valuta.

Hvor kjøpe grøten?

Anta at grøten koster 10 kroner i Norge og 5 kroner i Sverige. Hvilken pris på svenske kroner vil gjøre deg indifferent mellom å handle i Norge eller Sverige? Jo, ved 2 kroner er prisen ute og hjemme lik. Likevekten er da karakterisert ved:

Kjøpekraftsparitet