Home » Finansleksikon » K » Kjøpekraftsindeks

Kjøpekraftsindeks

Et tall som er beregnet for å uttrykke forholdsvis eller absolutt kjøpekraft for ett eller flere områder.