Home » Finansleksikon » K » Kjøpekraft

Kjøpekraft

Uttrykker hvor mye varer/ tjenester man kan få kjøpt for en gitt pengemengde.