Home » Finansleksikon » K » Kjøp til beste

Kjøp til beste

Beskjed til megler om å kjøpe/selge et bestemt beløp eller antall av et verdipapir til den beste kursen han/hun kan oppnå i markedet.