Home » Finansleksikon » K » Kjerneinflasjon

Kjerneinflasjon

Kan ses på som en inflasjon som ikke er påvirket av midlertidige endringer som ikke har varig effekt på inflasjon. Men pr. dato finnes det ikke noe presis definisjon på hva kjerneinflasjon er.