Home » Finansleksikon » K » Kausjon

Kausjon

En garanti for at en annen person (en debitor eller skyldner) innfrir sine økonomiske forpliktelser. Ved selvskyldnerkausjon kan den som har penger til gode (kreditor) etter forfall umiddelbart kreve beløpet innbetalt fra kausjonisten. Ved simpel kausjon må kreditor først prøve å inndrive sitt tilgodehavende hos debitor, før beløpet kreves innbetalt fra kausjonisten.