Home » Finansleksikon » K » Kassakredittlån

Kassakredittlån

Lån i henhold til en kassakredittkontrakt med en bank. Lånet er begrenset oppad og kan ikke overskrides uten bankens samtykke. Kassakredittlån bør ikke brukes til finansiering av investering i anleggsmidler.