Home » Finansleksikon » K » Karenstid

Karenstid

En utsettelse av forsikringens ikrafttreden eller en utsettelse av utbetaling etter at et forsikringstilfelle har intruffet.