Home » Finansleksikon » K » Kapitalverdimodellen

Kapitalverdimodellen

Kapitalverdimodellen er kanskje den mest brukte modellen for estimering av avkastningskrav til egenkapitalen. Modellen blir ofte foretrukket selv om den ikke gir et helt korrekt bilde av virkeligheten. Siden andre, mer komplekse modeller som flerfaktormodeller, bare forklarer avkastningen til aksjen noe bedre, blir kapitalverdimodellen likevel ofte preferert på grunn av sin enkelhet. Modellen forklarer aktivumets avkastning mot hvordan aktivumet varierer mot markedsporteføljen.

For å bruke kapitalverdimodellen må man gjøre mange antakelser. Flere av disse er ikke alltid oppfylt i virkeligheten. Dette medfører at estimatet på betaverdien blir usikkert. For å estimere betaverdien til kapitalverdimodellen, møter man mange utfordringer. Det kan både være fundamentale og økonometriske problemer ved estimeringen. Selskapers risiko i forhold til markedsporteføljen kan endre seg fra en tidsperiode til en annen. Dette er noe man bør ta hensyn til for å unngå å gjøre feil verdivurderinger av selskaper. Det blir derfor viktig å gjøre en god strategisk regnskapsanalyse av selskapet slik at man kan avdekke om betaverdiestimatet er et godt estimat på den framtidige betaverdien. Av økonometriske problemer som bør løses, er hvordan man bør estimere betaverdien. Man må blant annet bestemme seg for hvilken frekvens av observasjoner som man skal bruke. En detrending av tidsseriene kan også være nødvendig, for ellers kan man få falske sammenhenger.

Kilde: Svein Olav Krakstad, NHH