Home » Finansleksikon » K » Kapitalslit

Kapitalslit

Verdiforringelse av realkapitalen i løpet av en periode på grunn av slitasje og foreldelse.