Home » Finansleksikon » K » Kapitalmarkedslinjen

Kapitalmarkedslinjen

Kapitalmarkdslinjen representerer en matematisk kalkulert linje, hvor risikoen ved en portefølje er lik den risikofrie renten. Med utgangspunkt i moderne porteføljeteori, vil enhver portefølje ha et visst standardavvik fra den optimale risikofrie avkastning på grunn av porteføljens allokering i forskjellige aktivaklasser.

Punktet M på kapitalmarkedslinjen representerer det optimale markedet, hvor både kjøper og selger har lik informasjon og til samme tid. I så tilfelle vil avkastning på alle typer plasseringer være lik den risikofrie renten, her angitt ved kapitalmarkedslinjen.

Kapitalmarkedslinjen