Home » Finansleksikon » K » Kapitalisme

Kapitalisme

I samfunnsøkonomisk sammenheng betegnes hermed et system basert på privat eiendomsrett til produksjonsmidlene. Produsenter og forbrukere bestemmer selv sine handlinger. Den økonomiske virksomhet bestemmes av markedskreftene.