Home » Finansleksikon » K » Kapitalisert rente

Kapitalisert rente

Kapitalverdien av en viss rentesats. Den er lik kapitaliseringsfaktor multiplisert med 100.