Home » Finansleksikon » K » Kapitalisert inntekt

Kapitalisert inntekt

Kapitalverdien av en fast inntekt over en årrekke etter en viss rentesats. Den er lik produktet av inntekten og kapitaliseringsfaktor.