Home » Finansleksikon » K » Kapitalgoder

Kapitalgoder

Betegnelse på de goder som til sammen utgjør kapitalen i samfunnsøkonomien; maskiner, anlegg, bygninger, tomter. Kalles også investeringsgoder, respektiv produksjonsgoder, når de er knyttet til produksjonen.