Home » Finansleksikon » K » Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning

Bestyring av formuesmidler på vegne av andre, for eksempel en banks plassering og oppbevaring av en kundes ledige midler (i form av verdipapirer o.l.).