Home » Finansleksikon » K » Kapitalforsikring

Kapitalforsikring

Individuelle livsforsikringer der forsikringssummen utbetales ved død eller utløpt forsikringstid. En slik forsikring kan også ha uførepensjon eller uførekapital knyttet til seg.