Home » Finansleksikon » K » Kapitaldekning

Kapitaldekning

Et forholdstall som sier noe om soliditeten til finansinstitusjoner og verdipapirforetak. Det er spesielle regler for hvordan kapitaldekningen skal beregnes. Se Finanstilsynet for mer informasjon om kapitaldekning.