Home » Finansleksikon » K » Kapitalbalansen

Kapitalbalansen

Et lands regnskap med utlandet mellom kapitalutbetalinger og kapitalinnbetalinger. Del av betalingsbalansen.

Aktiv saldo:

Når gjelden til utlandet er mindre enn utlandets gjeld til eget land.

Passiv saldo:

Når gjelden til utlandet er større enn utlandets gjeld til eget land.