Home » Finansleksikon » J » Juridisk risiko

Juridisk risiko

Juridisk risiko innebærer at det legale rammeverket er til hinder for at kontrakter / transaksjoner gjennomføres som avtalt. Slik risiko kan spesielt være høy om en bank settes under offentlig administrasjon, eller om det er usikkerhet knyttet hvilket lands rett som skal gjelde for systemer som har deltakere fra flere land.