Home » Finansleksikon » J » Jordrente

Jordrente

Den del av avkastningen som tilfaller grunneierne.