Home » Finansleksikon » I » Isolert husholdning

Isolert husholdning

Første trinn i økonomisk virksomhets utvikling.

De enkelte familiene (husholdningene) lager og skaffer seg selv det de har bruk for til å dekke egne behov. Utveksling av økonomiske goder finner ikke sted.