Home » Finansleksikon » I » ISIN (International Securities Idenfication Number)

ISIN (International Securities Idenfication Number)

Internasjonal standard for identifisering av verdipapirer.