Home » Finansleksikon » I » IPS (individuell pensjonssparing)

IPS (individuell pensjonssparing)

IPS – Individuell Pensjonssparing – er en spareordning med skattefradrag. Dette innebærer at man kan spare inntil 15 000 kroner årlig til egen pensjon og få 28 prosent skattefradrag, altså inntil 4 200 i redusert skatt. IPS finnes i to varianter, man kan spare med garantert avkastning eller man kan velge å spare i valgfrie fond (Link). Garantert sparing gir trygghet. Sparing i fond gir mulighet for høyere avkastning over tid men innebærer også risiko for tap. Valget avgjøres av risikovillighet og sparehorisont. Utbetaling av IPS starter ved pensjonsalder som per i dag er 67 år, denne tilpasses de til enhver tid gjeldende regler.