Home » Finansleksikon » I » Investor

Investor

Enhver som plasserer penger i f.eks. verdipapirmarkedet.