Home » Finansleksikon » I » Investeringsselskap

Investeringsselskap

Selskap som eier verdipapirer, fortrinnsvis aksjer i andre selskaper, på flere felter. Spredningen av investeringseslakpets interesser kan være både økonomisk og geografisk.