Home » Finansleksikon » I » Investeringsmultiplikator

Investeringsmultiplikator

Økning i nettonasjonalproduktet dividert med økning i nasjonalinntekten.