Home » Finansleksikon » I » Investeringsledet vekst

Investeringsledet vekst

Mange regjeringer tyr til investeringer i offentlig regi for å bringe landet ut av resesjon, i en tid da det private konsumet er lavt. Dette gjøres for å forsøke å påvirke den private disponible inntekten i positiv retning, slik at markedet (konsumentene) etterhvert kan ta over den økonomiske veksten.

Argumentet for investeringsledet vekst, er at når staten igansetter investeringer i realverdier (veier, skoler, infrastruktur mv.) vil det private markedet etterhvert følge etter. Imidlertid er det stor fare for at denne veksten kan være kortvarig. For så snart staten trekker seg ut av investeringsprogrammet, vil det kunne være vanskelig å få det private til å følge etter.

Kina etter 1978 kan ses på som et typisk eksempel på investeringsledet vekst.