Home » Finansleksikon » I » Investeringsandel

Investeringsandel

Den andel som et lands investeringer (brutto eller netto) utgjør av nasjonalproduktet (brutto eller netto).