Home » Finansleksikon » I » Invers verdi

Invers verdi

Det samme som omvendt verdi. Fremkommer ved å bytte om teller og nevner i en brøk. Eller ved å la en verdi (størrelse) være nevner i en brøk med 1 som teller, også kalt resiprok verdi.