Home » Finansleksikon » I » Intradrag

Intradrag

Betyr "innenfor samme dag". For eksempel hendelser og utvikling i verdipapirmarkedet innenfor børsens åpningstider en gitt dag.