Home » Finansleksikon » I » Intervensjonspunkter

Intervensjonspunkter

I faste valutasystemer består avtaler mellom deltakerlandene om at de forplikter seg til å gripe inn (intervenere) med diverse tiltak når verdien av et lands valuta synker under/ stiger over et på forhånd avtalt punkt.

Eksempel: Når to land er med i et slikt valutasystem, og kursen for det ene lands valuta synker under nedre intervensjonspunkt, må det andre lands seddelbank foreta såkalte støttekjøp, det vil si kjøpe det andre lands valuta (intervenere) til kursen for denne igjen er over nedre intervensjonspunkt.