Home » Finansleksikon » I » Intervensjonssalg/ – kjøp

Intervensjonssalg/ – kjøp

Kjøp eller salg av valuta som foretas av et lands nasjonalbank i den hensikt å holde landets valuta innenfor visse grenser. Se intervensjonspunkter.