Home » Finansleksikon » I » Intervensjonsaksept

Intervensjonsaksept

Tredjsemanns aksept på en veksel for regning av vekselskyldneren. Regresskrav kan gjøres gjeldende mot vekselskyldneren.