Home » Finansleksikon » I » Intervensjoner

Intervensjoner

Norges Banks kjøp og salg av utenlandsk valuta med sikte på å påvirke valutakursen.