Home » Finansleksikon » I » Intervenient

Intervenient

Person som inntrer for regning av en vekselskyldner og påtar seg ansvar for vekselens betaling.