Home » Finansleksikon » I » Interimsutbytte/ Interimsdividende

Interimsutbytte/ Interimsdividende

Utbytte/dividende utbetalt for en del av forretningsåret.