Home » Finansleksikon » I » Interimslån/ Interimskapital

Interimslån/ Interimskapital

Midlertidig lån/ kapital som siden skal byttes om med fast lån/ kapital. Brukes f.eks. ved bygging (byggelån). Det såkalte byggelånet løper i byggetiden og byttes om med et panteobligasjonslån når bygget er ferdig.