Home » Finansleksikon » I » Interimbevis

Interimbevis

Dokument som gir midlertidig eiendomsrett til et bestemt antall verdipapirer eller et bestemt pålydende beløp inntil de endelige verdipapirene er utstedt.